Daily Archives: 4 март 2008

На кой да се обадя, когато искам да се обадя на Европа?

Това е попитал навремето Хенри Кисинджър. Тази група за натиск иска да има един Президент на Европейския съюз, който да ръководи едновременно Европейския съвет и Европейската комисия и така да отговори на въпроса.

Припомням, че според Договора от Лисабон двете фигури – Председател на Европейския съвет и Председател на Европейската комисия са отделни длъжности с различен мандат, правомощия и процедура за избор.

Материал за Общата референтна рамка

Общата референтна рамка е проект на Европейската комисия. Според първоначалния замисъл целта на ОРР е да служи за „инструмент“ или ръководство на ЕК и европейските законодатели при преразглеждане на действащото и разработване на ново законодателство в областта на договорното право.

Този материал на prof. Christian von Bar, подготвен за научна конференция на ERA, е много добро въведение в темата. Идеята звучи еретично за много специалисти по облигационно и търговско право и може да има дългосрочни последици за общностния правов ред. On communautarise tous, както биха казали колегите от Франция.