Daily Archives: 5 март 2008

160 млн. евро за борба с глада

Европейската комисия отпуска 160 млн. евро за закупуването на храни за над 18 млн. гладуващи в Африка, Близкия изток, Азия. Голяма част от помощта ще бъде разпределена чрез службите на ООН в рамките на Световната програма за храните.

Европейският съюз като цяло (бюджета на ЕС + индивидуалните транзакции от държави-членки) е най-големия донор на хуманитарна помощ в света.

Регламент за регистри на предприятията

Регламент (ЕО) № 177/2008 предвижда създаване на регистри за статистически цели като инструмент за подготовката и координацията на проучвания, като източник на информация за статистическия анализ на бизнес популацията и нейната демография, за използването на административни данни и за идентифициране и изграждане на статистически единици.

Държавите-членки следва да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на качеството на регистрите на предприятията.