Daily Archives: 10 март 2008

Зелена книга за активите на длъжниците

Европейската комисия публикува Зелена книга за подобряване на прозрачността на активите на длъжника при необходимост от принудително изпълнение . ЕК вярва, че са възможни редица мерки, които да подобрят настоящето положение, като:

• Наръчник относно националните закони и процедури относно принудителното изпълнение;
• Увеличаване на количеството и подобряване на достъпа до информацията в търговските регистри, регистрите на социалното осигуряване и гражданската регистрация;
• Обмен на информация между органите по принудителното изпълнение;
• Евентуално въвеждане на Европейска декларация за активите на длъжника.