Daily Archives: 14 март 2008

Реч на Меглена Кунева по повод Деня на потребителя

Речта е по повод 10тия Ден на потребителя в Европа, който се чества на 15 март всяка година. Според Меглена Кунева основните приоритети за 2008 г. са:

– консултации за създаване на общоевропейска класификация за жалби на потребители;
– събиране на данни за сравнителни цени;
– повече прозрачност при финансовите услуги за потребители;
– по-детайлно изучаване на пазарите на електронни потребителски стоки;
– обезщетяване на потребителите.

Общ бюджет на Европейския съюз за 2008 година

Днес в Официален вестник е обнародван общия бюджет на Европейския съюз. Общият размер на разходите възлиза на 120,3 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания, и е равен на общия размер на бюджетните приходи. Причината за това е чл. 268, параграф 3 от ДЕО, който гласи: „Приходите и разходите в бюджета са балансирани“.

Общо вноската на България възлиза на 334,4 млн. евро.