Daily Archives: 20 март 2008

Изисквания за визи в държавите-членки

Днес в Официален вестник е публикуван списък за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване.

Рецепта за финландски пай

Правото на ЕС е много сериозна тема. Едно заявление по реда на Регламент (ЕО) № 510/2006 за защита на географските указания и наименования за произход на селскостопанските продукти и храни обаче ни дава рецепта за приготвяне на финландски пай с картофи и боровинки.

Ако някой опита рецептата, да напише вкусен ли е бил резултата 🙂