Daily Archives: 24 март 2008

Доклади за миграционната политика

Два интересни доклада, които си заслужават четенето – на тема миграционна политика и Шенген.

Първият е на Didier Bigo, Sergio Carrera и Elspeth Guild от CEPS – What Future for the Area of Freedom, Security and Justice? Според авторите е необходимо да се промени организационната структура на Европейската комисия, както и да се прецени ефективността от засилени мерки по границите на Европейския съюз и събирането на биометрични данни. Те смятат, че интеграцията и борбата със социалното изключване трябва да направят ЕС едно по-гостоприемно място за лица от трети държави. Докладът посочва като основно предизвикателство ограничаването на използването на технически средства за събиране на лични данни.

Вторият доклад на Hugo Brady от Centre for European Reform – EU migration policy: An A-Z, прави опит за енциклопедично поднасяне на проблематиката относно миграционната политика на ЕС и може да се използва като удобен справочник по темата.

Проект за Директива за преследването на трансграничните нарушения на правилника за движение по пътищата

Европейската комисия прие предложение за директива, което има за цел да улесни преследването на трансграничните нарушения на правилника за движение по пътищата, които застрашават все повече безопасността. Целта е да се прилагат технически механизми и правни инструменти, позволяващи да се разпознават и впоследствие санкционират европейски шофьори за нарушения, извършени в държава-членка, различна от тази, където са регистрирани превозните им средства.

Предложената директива ще покрива четири вида нарушения на правилника за движение по пътищата: превишена скорост, употреба на алкохол при шофиране, непоставяне на предпазен колан и преминаване на червена светлина. Тези четири нарушения са сред главните причини за пътните нарушения и смъртните случаи: те са в основата на близо 75 % от фаталните случаи на пътя.