Daily Archives: 27 март 2008

ЕК ще публикува списък на участниците в експертните групи

Европейската комисия обеща да публикува списък на всички участници в експертни групи, които участват в тези групи в лично качество. Според говорител на ЕК списъкът на всички работни формати, както и на всички индивидуални експерти, ще бъде публикуван „до лятото“.

Това изявление последва доклада на коалицията от 160 неправителствени организации – ALTER EU. В доклада на коалицията се твърди, че в експертните групи по най-противоречивите въпроси от работата на Комисията преобладават експерти на индустрията, а като цяло в експертните групи няма баланс на представените интереси. Според коалицията следва да се преустанови практиката на привилегирован достъп до участие в експертните групи, както и да се въведе по-голяма прозрачност.

Експертните групи са важни, защото те подпомагат работата на Европейската комисия по подготовка на законодателните предложения. ЕК има монопол върху законодателната инициатива по отношение на общностните политики, което прави работата на експертните групи много важна за динамиката и посоката на законодателния процес.

В момента има регистър на експертните групи, но според ALTER EU той на практика не представя възможност за проверка на състава на експертните групи и съотношението на представените интереси.

Конкурси за директори в Генерални дирекции

В Официален вестник – конкурси за директори в ГД „Изследвания“,
ГД „Информационно общество и медии“, ГД „Персонал и администрация“, ГД „Конкуренция“, ГД „Селско стопанство и развитие на селските райони“.

Кандидатурите се подават онлайн не по-късно от 12,00 ч. брюкселско време на 24 април 2008 г.