Daily Archives: 7 април 2008

ЕК ще позволи мобилни телефони в самолетите

Днес Европейската комисия прие две мерки:

Препоръка на Комисията за хармонизиран подход за лицензиране, който ще спомогне за взаимно признаване на националните разрешителни за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства;
Решение на Комисията, което определя хармонизирани технически параметри на бордовото оборудване за ползване на мобилни телефони по време на полет в целия ЕС, като това ще позволи взаимното признаване от държавите-членки на лицензите за мобилна връзка на борда на въздухоплавателни средства без риск за наземните мобилни мрежи.

Предстои сертифициране за летателна годност на оборудването за ползване на мобилни телефони по време на полет.