Daily Archives: 11 април 2008

Първоинстанционният съд потвърди глобата на Deutsche Telekom

Първоинстанционният съд потвърди наложената от Европейската комисия глоба на Deutsche Telekom AG в размер на 12,6 млн. евро. Глобата е за използването на т.нар. margin squeeze (свиване на маржа) при определяне на цените за достъп на конкурентите на Deutsche Telekom AG до мрежата на компанията. Нарушението се състои в определяне на цени за достъп „на едро“, които са по-високи от цените за достъп „на дребно“.

Важен извод е, че одобряването на цените от немския регулатор RegTP не е освободило Deutsche Telekom AG от задължението да спазва правилата за защита на конкуренцията, както и че решенията на националните компетентни органи по отношение на общностното право в областта на телекомуникациите не влияят на правомощието на Европейската комисия да установява нарушения на правилата за защита на конкуренцията.

Първоинстанционният съд посочва, че ЕК правилно е анализирала злоупотребата с надмощно положение само въз основа на ценовите ставки на Deutsche Telekom AG и направените разходи, без да се анализира положението на други конкуренти на пазара. Първоинстанционният съд отбелязва, че ако законосъобразността на ценообразуването на предприятие с надмощно положение зависеше от състоянието на другите конкуренти на пазара, и по-конкретно тяхната структура на разходите (информация, която като цяло не е известна на предприятието с надмощно положение), същото не би било в състояние да оцени законосъобразността на своите действия.