Daily Archives: 13 април 2008

Напомняне за задълженията по REACH

Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) влиза в сила на 1 юни 2008 г.

Европейската комисия припомня, че в срок от 1 юни 2008 г. до 1 декември 2008 г. всеки производител или вносител на химически вещества (киселини, метали, разтворители, лепила и др.) в размер над 1 метричен тон годишно следва да ги регистрира в Европейска агенция по химикали (ЕАХ). В противен случай компанията няма да може да внася или произвежда съответните химически вещества след 1 декември 2008 г., докато не ги регистрира в ЕАХ.