Daily Archives: 18 април 2008

Годишен доклад за системата за опасни продукти RAPEX

Броят на изтеглените от пазара на ЕС опасни продукти се е повишил с 53 % през 2007 г. в сравнение с 2006 г., разкрива днес ежегодният доклад на Европейската комисия за функционирането на системата за бързо предупреждение RAPEX.

Играчките са категорията продукти, за която е сигнализирано най-много през 2007 г. Моторните превозни средства, електроуредите и козметичните продукти също имат сериозно присъствие в системата RAPEX. Китай отново е страната на произход на повече от половината от всички открити опасни стоки (700 сигнала).

Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз

На страницата на Съвета на ЕС се откриват консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз с всички изменения и допълнения в Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон.

Включени са и декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.

Договорът от Лисабон е в процес на ратификация от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Съгласно неговия член 6, Договорът ще влезе в сила на 1 януари 2009 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти, или ако този срок не се спази, на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка.