Daily Archives: 21 април 2008

По-строг режим за огнестрелните оръжия

Съветът на ЕС одобри предложенията на Европейката комисия за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия в Европейския съюз.

Мерките предвиждат:

  • Задължение за маркиране на огнестрелните оръжия в момента на производството;
  • Поддържане на компютъризирана база-данни на огнестрелните оръжия във всяка държава-членка и съхраняване на данните за период от поне 20 години;
  • Строги изисквания за разрешаване използването на огнестрелни оръжия за лица под 18 години;
  • Използване и признаване на европейския паспорт за огнестрелно оръжие;
  • ЕК ще проучи репликите на огнестрелно оръжие, класификацията на огнестрелните оръжия и деактивацията на оръжие и ще направи предложения за опростяване на режимите, където са необходими.

Съветът на ЕС упълномощи ЕК да преговаря със САЩ за визовия режим

Съветът на ЕС упълномощи Европейската комисия да води преговори със САЩ относно условията за достъп до програмата за освобождаване от изискването за виза – Visa Waiver Program.

Основна задача на ЕК е бъде да получи повече информация за американската електронна система за разрешаване на пътуванията – Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) и да прецени доколко тази система представлява на практика визова процедура.

Темата за визите със САЩ е предмет на дебат относно вече подписаните двустранни споразумения между САЩ и някои нови държави – членки. Сегашния мандат за преговори отразява т.нар. подход на две писти – преговори с ЕК по въпросите от общностна компетентност и двустранни преговори с държави – членки по останалите въпроси на визовия режим със САЩ.