Daily Archives: 28 април 2008

Публично обсъждане за енергийните характеристики на сградите

Европейската комисия инициира публично обсъждане по повод на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите. Целта е въз основа на обсъждането да се подготви нова директива, която да замени настоящата.