Daily Archives: 29 април 2008

Съветът на ЕС одобри реформата в лозаро-винарския сектор

Съветът на министрите одобри широкообхватна реформа в организацията на общия пазар на вино, по която министрите на земеделието постигнаха политическо решение през декември.

Основните моменти в реформата:

  • Национални финансови пакети ще позволят на държавите-членки да приспособят мерките към специфичната ситуация в тях;
  • Мерки за развитие на селските райони могат да включват подкрепа за създаване на стопанства от млади земеделски производители, подобрения в търговията, професионално обучение, подкрепа за организациите на производителите, ранно пенсиониране на земеделските стопани;
  • Права за засаждане: те ще се отменят до края на 2015 г., с възможност за запазването им в рамките на отделните държави до 2018 г.
  • Постепенно отменяне на схемите за дестилация;
  • Въвеждане на единно плащане на стопанство (ЕПС);
  • Изкореняване на лозя: тригодишна схема за доброволно изкореняване. Държавите-членки могат също да не допуснат изкореняване в планински области или в такива със стръмни склонове, както и по екологични съображения;
  • Винопроизводствени практики: отговорността за одобрението на нови или изменението на съществуващите енологични практики ще бъде прехвърлена към ЕК;
  • По-добри правила за етикетиране;
  • Шаптализация: ще остане позволена, макар че някои пределни нива на обогатяване със захар или гроздова мъст ще бъдат намалени. При необичайни климатични условия държавите-членки могат да поискат от ЕК да повиши максимално допустимото ниво на обогатяване;
  • Помощ за използването на гроздова мъст: тя може да се изплаща в сегашния си вид в продължение на четири години. След този преходен период, разходите за помощи за гроздова мъст може да се преобразуват в отделени от производството плащания за производителите на грозде.