Daily Archives: 30 април 2008

Сърбия подписа Споразумение за стабилизация и асоцииране

Сърбия подписа Споразумение за стабилизация и асоцииране с Европейските общности и държавите-членки в рамките на заседание на Съвета на Европейския съюз. Споразумението е качествено нов етап в процеса на присъединяване на Сърбия към Европейския съюз.

Съветът на ЕС прие решение, според което ратификацията на споразумението със Сърбия от държавите-членки ще започне само след изрично последващо решение на Съвета, че Сърбия е изпълнила условието за сътрудничество с Международния трибунал в Хага. Докато тече процесът на ратификация в сила ще бъде временното споразумение за търговско-икономическо сътрудничество със Сърбия, само при условие, че Белград сътрудничи с трибунала в Хага.