Daily Archives: 3 май 2008

Дебат за общата консолидирана корпоративна данъчна основа

Sebastian Dullien и Daniela Schwarzer критикуват в материал на Eurozone Watch идеята за въвеждане „на едро“ на общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Основните им аргументи: консолидацията erga omnes ще увеличи данъчната конкуренция между държавите членки и особено от страна на новите държави-членки; също така държавите ще загубят важен инструмент за фискална стабилизация.

Авторите предлагат да се използва възможността за засилено сътрудничество за въвеждане на общата консолидирана корпоративна данъчна основа, която да обхване първоначално държавите от еврозоната.