Daily Archives: 26 май 2008

Анализи на външната политика и политиката на сигурност на ЕС

Три гледни точки към общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС:

Sinan Ülgen разсъждава върху диалектиката на отношенията между ЕС и НАТО и обобщава двете конфликтни точки – отношението на Франция към ролята на НАТО от една страна, и трудностите в диалога между Турция и Европейския съюз от друга.

Antal Dániel обяснява защо според него ЕС е регион на мира по класацията на Economist Intelligence Unit за глобалния индекс на мира.

Kishore Mahbubani защитава тезата, че Европейският съюз е геополитическо джудже.