Daily Archives: 3 юни 2008

Регламент за проверките по Европейския фонд за гарантиране на земеделието

Регламент (ЕО) № 485/2008 урежда проверката на търговските документи на физическите и юридическите лица, които получават или правят плащания, пряко или непряко свързани със системата за финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Посочени са методите на подбор на предприятията за проверка, като се предвижда задължителен контрол за предприятията, чиито общи приходи или задължения, или сборът от двете суми в рамките на системата на финансиране от ЕФГЗ, възлизат на над 350 000 EUR.