Daily Archives: 17 юни 2008

Договорът от Лисабон – de lege ferenda

Блогът Grahnlaw ми припомни нещо, което бях забравил. Става дума за влизането в сила на федералната Конституция на САЩ, подписана през 1787 г.

Там, в чл. 7 се предвижда:

„Ратификацията от конвентите на девет щата е достатъчна за влизането в сила на настоящата Конституция в ратифициралите я щати.“

За сравнение, чл. 6 от Договора от Лисабон:

„1. Настоящият договор подлежи на ратифициране от високодоговарящите се страни в съответствие с техните конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се депозират при правителството на Италианската република.
2. Настоящият договор влиза в сила на 1 януари 2009 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти, или ако този срок не се спази, на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка.“

Основните разлики:

1. В САЩ е било достатъчно 9 от 13 щата да ратифицират Конституцията, за да влезе тя в сила. Ако това правило беше предвидено за Договора от Лисабон, той се нуждае от само още една ратификация, за да влезе в сила (ратифицирали са 18 държави).
2. В САЩ Конституцията се ратифицира от нарочни конвенти във всеки щат, които са различни от щатските парламенти. Именно дискусиите по ратификация на Конституцията в един от щатите – Ню Йорк, ражда един от най-значимите трудове по конституционно право – The Federalist Papers, написани от Хамилтън, Мадисън и Джей. Напротив, Договорът от Лисабон се ратифицира по правило от националните парламенти и само в един случай се подлага на обвързващ референдум – в Ирландия.

Връщайки се на Ирландия, един анализ от Laurent Pech – National Report for Ireland: Preparing the EU for the Future? Necessary Revisions of Primary Law after the Non-Ratification of the Treaty Establishing a Constitution for Europe. Авторът анализира дебата относно Договора за Конституция за Европа и гледните точки в Ирландия относно Договора от Лисабон. За мен основният извод е – референдум във всеки случай, освен ако Ирландия не получи правото на дерогация във всички нови сфери на трансфер на суверенитет.

И за да е пълна картината – според президента на Чехия – Клаус, ратификацията на Договора от Лисабон не може да продължи; Никола Саркози се среща спешно с премиера Тополанек.