Daily Archives: 23 юни 2008

Заключения на Европейския съвет и техните правни последици

Заключения на Европейския съвет от 20 юни 2008 г. Както стана ясно, Европейският съвет дава срок до 15 октомври 2008 г. за размисъл по отношение на провала на ратификацията в Ирландия, като се очаква в този срок ирландското правителство да представи „общ път напред“.

Важен нюанс е позоваването на висящото дело пред чешкия Конституционен съд относно съответствието на Договора от Лисабон с Конституцията на Чешката република. Делото е образувано по искане на чешкия Сенат. КС на Чехия не се е произнесъл, през октомври 2008 г. има нови избори за Сенат и се оказва напълно възможно Чехия да не ратифицира Договора от Лисабон до 1 януари 2009 г., когато поема председателството на Европейския съюз (?!).

Тук ще припомня текста на чл. 18 от Виенската конвенция за правото на договорите:

„Държавата е задължена да се въздържа от действия, които биха лишили договора от неговия обект и неговата цел, когато:
а) тя е подписала договора или е разменила документите, съставляващи договора, при условие за ратификация, приемане или утвърждаване – докато тя не изрази ясно своето намерение да не става страна по този договор или
b) тя е изразила съгласие да се обвърже с договора – през периода до влизането на договора в сила и при условие, че то не бъде прекомерно забавено.“

И още, чл. 46, ал. 1:

„1. Държавата няма право да се позовава на обстоятелството, че нейното съгласие да се обвърже с договор е било изразено в нарушение на една или друга разпоредба на нейното вътрешно право относно компетентността да сключва договори като основание за недействителност на съгласието й освен в случаите, когато нарушението е явно и засяга норма на нейното вътрешно право от особено важно значение.“

Питам, отказът от ратификация на Договора от Лисабон съставлява ли действие, което лишава Договора от неговия предмет и цел? Според мен да, доколкото ратификацията на Договора от всички държави членки е conditio sine qua non за влизането му в сила; а разпоредбите относно институционалната реформа няма как да бъдат предмет на отделно споразумение. И при ратификацията на Договора за Конституция за Европа Чехия беше проблемна държава. В този смисъл ако Чехия смята, че няма да ратифицира Договора от Лисабон, следва да уведоми писмено за това другите високодоговарящи се държави. Резултатът от референдума в Ирландия не освобождава Чешката република от това й задължение. Същото, отделно, важи и за Ирландия. Сега е моментът да се каже възможно ли е влизането в сила на договора.

Когато колата се обърне, пътища много. Има я темата за европеизацията на процеса на ратификация в държавите членки; има ги вече до болка познатите варианти „ако всичко се провали“. Може би европейската интеграция не е само снимка пред знамето в Брюксел. Липсата на реформи също има правни последици.