Daily Archives: 24 юни 2008

Френското председателство на ЕС

Jean-Pierre Jouyet, министър по европейските въпроси на Франция, представя приоритетите на френското председателство на ЕС. Топ приоритетите са:

  • Договорът от Лисабон;
  • Общ подход в миграционната политика;
  • Промени в климата и енергетика;
  • Отбрана и въпроси на сигурността.

Поне в статията на Jouyet Общата селскостопанска политика и нейният здравен преглед не са изведени като основен приоритет. Същото важи за Лисабонската стратегия, като акцентът е поставен върху малките и средните предприятия.

Подредени по друг ред, приоритетите са анализирани от Justin Vaïsse в Seen from America: What to Expect from the French Presidency of the European Union, July-December 2008.

Регистър на лобистите

По инициатива на Европейската комисия се учредява регистър на лобистите. Регистърът е доброволен и е част от Европейската инициатива за прозрачност.

Кой следва да се регистрира?

В регистъра могат да се регистрират само от субекти, които се занимават с дейностите по представителство на интереси.Дейностите по „представителство на интереси“, за които се очаква регистрация, се дефинират като „дейности, провеждани с цел да се повлияе на процеса на формулиране на политиката и на взимане на решения на европейските институции“. Не подлежат на регистрация местните, регионалните, националните и международни публични органи.

В Кодекса за добро поведение се съдържат следните правила за представителите на интереси:

Представителите на интереси винаги:
1) удостоверяват самоличността си по име и по субекта (и) за които работят или които представляват;
2) да се представят точно, за да не породи регистрацията заблуда в трети страни и/или служители на ЕС.
3) декларират интересите и където е приложимо клиентите или членовете, които представляват;
4) гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която предоставят, е обективна, пълна, актуална и неподвеждаща;
5) не получават или не се опитват да получат информация или решение по непочтен начин.
6) не предизвикват служителите на ЕС да нарушават правила и стандарти на поведение, които се прилагат за тях;
7) ако при тях работят бивши служители на ЕС, уважават задължението им да спазват правилата и изискванията за поверителност, които се прилагат за тях.

Практическо значение

Практически значението на регистъра се вижда от следното изречение: „(с)лужителите на Комисията се насърчават да използват регистъра за справка за контакти и в интерес на прозрачността винаги да приканват, в рамките на своите работни контакти, нерегистрираните субекти да се впишат в регистъра.“