Daily Archives: 26 юни 2008

Насоки на ЕК за улесняване достъпа на МСП до обществени поръчки

В рамките на инициативата за Акт за малкия бизнес Европейската комисия публикува Кодекс от добри практики, които улесняват достъпа на малки и средни предприятия до възлагане на обществени поръчки.

Документът има две основни цели:

  • Да покаже как да се прилагат директивите на ЕС за обществените поръчки по начин, улесняващ МСП
  • Да посочи правила и практики на национално ниво, които са благоприятни за МСП и които са събрани в резултат на консултации с държавите членки и други заинтересувани страни.