Взривът на боеприпаси в София

Който го е преживял отблизо, ще го помни. Погледнато систематично, ето какво казват международните организации по въпроса:

Докладът AMMUNITION STOCKS: PROMOTING SAFE AND SECURE STORAGE AND DISPOSAL на SEESAC посочва най-честите причини за подобни инциденти:

• Влошаване на физическото или химическото състояние на амунициите и експлозивите;
• Опасни практики на складиране или опасна инфраструктура;
• Опасни практики на третиране и транспорт
• Умишлен саботаж.

Докладът на ОССЕ Security risks arising from Stockpiles of Conventional Ammunition, Explosive Material, and Detonating Devices in surplus and/or awaiting destruction in the OSCE area посочва 13 индикатора за оценка на риска от съхраняване на амуниции и експлозиви.

Не на последно място – Наръчник на NATO – MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES. Много ми интересно да видя стандартните оперативни процедури за обекта в Челопечене така, както са описани в част V на глава 7 от наръчника. Използвам случая да напомня на българската държава, че дължи доклад за случилото се пред „NATO Group of Experts on the Safety Aspects of Transportation and Storage of Military Ammunition and Explosives (AC/258)“.

Като заключение методологии ИМА, приложение НЯМА.

Що се отнася до мерките за гражданска защита възпроизвеждам част от текста на чл. 3 от Решение на Съвета 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на общностен механизъм за гражданска защита :

„1. „сериозна извънредна ситуация“ означава всяка ситуация, която има или може да има неблагоприятно въздействие върху хората, околната среда или имуществото и в резултат на която може да бъде поискана помощ по линия на механизма;

2. „реагиране“ означава всяко действие, предприето в съответствие с механизма по време на сериозна извънредна ситуация или след нея, насочено към овладяване на нейните непосредствените последствия;

3. „готовност“ означава състояние на подготвеност и способност на човешките и материалните ресурси за ефективно бързо реагиране при извънредна ситуация, което е постигнато в резултат на предварително предприети действия;

4. „ранно предупреждение“ означава своевременно и ефективно предоставяне на информация, което позволява да се предприемат действия за избягване или намаляване на рисковете и за осигуряване на готовност за ефективно реагиране;“

Без коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s