Daily Archives: 4 август 2008

Словакия няма да признава международни паспорти от Косово

Министерството на външните работи на Словакия е заявило, че Словакия няма да признава международни паспорти, издадени от независимо Косово, дори и в случаите, когато паспортът съдържа валидна виза за шенгенското пространство.

Словакия до момента не е признала независимостта на Косово.

В прес съобщението на EurActiv се казва, че ЕС не е взел решение как се справи със ситуацията.

Няма как да се справи; чл. 6 на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване предвижда, че регламентът „не засяга правомощията на държавите-членки по отношение на признаването на държави и териториални единици и на паспорти, пътни документи и документи за самоличност, издавани от техните власти.“