Daily Archives: 21 август 2008

Феим Чаушев срещу ОЛАФ – 2

Вчера анализирах въпроса относно предполагаемия иск на Феим Чаушев срещу служител на ОЛАФ. Днес има ново развитие – отново според медиите ОЛАФ заявява, че посоченото от Чаушев лице – Готфрид Манфред, „не е и никога не е било служител на ОЛАФ и никога не е работило за ОЛАФ“.

Това поставя 2 въпроса:

1. Имало ли е и каква е била ролята или функцията на посочения Готфрид Манфред при или по повод на изготвянето на ноторния доклад на ОЛАФ? Според Чаушев: „Той разпространи писмата с доклада тук и до посолствата. Как така изведнъж се оказва, че ОЛАФ нямат такъв служител!“
2. Има ли или няма заведен иск срещу посочения Манфред в германски съд и в какво се състои твърдяното противоправно деяние? Кой точно е този съд?