Daily Archives: 3 септември 2008

Становище за предимствата и недостатъците на еврото

Европейският икономически и социален комитет представя становище „Предимствата и ползите от еврото: време за оценка“.

Становището заслужава да се прочете заради оценката на паричната политика на ЕС от гледна точка на потребителите, но на мен ми направи впечатление следния извод:

не е възможно осъществяването на никаква „европейска“ политика, освен ако онези, които упражняват властта – правителства, политически партии и медии – не възприемат тази политика като своя.“

Заключения от извънредния Европейски съвет за ситуацията с Грузия

Заключенията от извънредния Европейски съвет на 1 септември 2008 г. по повод ситуацията с Грузия:

Европейският съвет:

  • Осъжда едностранното решение на Русия да признае независимостта на Южна Осетия и Абхазия;
  • Призовава страните [в конфликта] да изпълнят напълно шестте точки на споразумението;
  • Изпраща наблюдателна мисия на място, която да прецени условията за увеличаване на дейността на ЕС на място в рамките на европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО);
  • Решава да подобри допълнително отношенията си с Грузия, включително чрез мерки за улесняване на процедурите за издаване на визи и възможното установяване на зона за свободна търговия в случай, че бъдат изпълнени необходимите условия;
  • Счита, че е по-важно от всякога да се подкрепя регионалното сътрудничество, да се подобрят отношенията с източните съседи на ЕС чрез политиката на добросъседство, да се развие инициативата „Черноморска синергия“ и „Източното партньорство“;
  • Подчертава важността на срещата на високо равнище ЕС-Украйна на 9 септември;
  • Решава Съвета на ЕС да определи Специален представител на ЕС за кризата в Грузия;
  • Приканва Съвета на ЕС съвместно с Европейската комисия да проучи възможните инициативи с цел диверсификация на енергийните източници и маршрутите на доставка като гаранция за сигурността на енергийните доставки;
  • Приканва Съвета на ЕС съвместно с ЕК да извърши внимателна, задълбочена оценка на ситуацията и на различните аспекти на отношенията ЕС-Русия; тази оценка следва да се извърши до следващата среща на високо равнище в Ница на 14 ноември 2008 г.
  • До изтегляне на войсковите части до позициите им от 7 август 2008 г. отлага срещите, свързани с преговорите по споразумението за партньорство [с Русия].