Daily Archives: 8 септември 2008

Спиране на плащанията по Финансовия механизъм на ЕИП за България

От офиса на Финансовия механизъм на ЕИП ми изпратиха прес-съобщение за спиране на плащанията на безвъзмездна финансова помощ и суспендиране на правомощията на Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ към МФ (CFCU) по управление на безвъзмездната помощ по Финансовия механизъм ЕИП в България.

Решението е на Комитета на Финансовия механизъм на ЕИП за 2004-2009 г.

Цитира се решението на Европейската комисия от 23 юли 2008 г. за отнемане на акредитацията на CFCU, както и чл. 11, пара. 2 от Меморандума по механизма:

„2. Страните се договарят да прилагат най-висока степен на прозрачност и отчетност при изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП, както и целите и принципите на доброто управление, устойчивото развитие и равенството на половете. Страната-бенефициент взема активни мерки с цел да осигури придържането към тези принципи на всички нива, включени в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП.“

На практика ще бъдат засегнати плащания и бъдещи проекти за общо 19,4 млн. евро, защото средствата за НПО се управляват директно от офиса на Финансвия механизъм и не са обхванати от решението.