Daily Archives: 10 септември 2008

Сърбия ратифицира Споразумението за стабилизация и асоцииране

Сърбия ратифицира Споразумението за стабилизация и асоцииране с ЕО и Евратом и държавите-членки, като елемент от фактическия състав за влизането му в сила.

Предстои процедурата за одобряване на споразумението от Европейския парламент и ратификация от 27-те държави членки, включително България. Нидерландия вече заяви, че няма да ратифицира споразумението докато Сърбия не окаже пълно съдействие на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, и по-конкретно относно залавянето на Ратко Младич.