Daily Archives: 12 септември 2008

Изследване на общественото мнение относно измененията в климата

Евробарометър по поръчка на Европейската комисия и Европейския парламент е провел проучване на общественото мнение за начина, по който европейските граждани възприемат промените в климата, нивото на информираност и оценката на дейностите по противодействие на промените в климата.

Според 62% от европейските граждани измененията в климата са втория по значимост проблем в света след бедността.

Предстои разглеждане на пакета предложения на Европейската комисия за възобновяемите енергийни източници и намаляване на емисиите от парникови газове от Европейския парламент и Съвета на ЕС.