Daily Archives: 26 септември 2008

Задължение за събиране и рециклиране на използвани батерии и акумулатори

На 26 септември 2008 г. изтича срока за транспониране на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори. С нея се въвежда общо задължение за събиране и рециклиране на използваните батерии и акумулатори.