Daily Archives: 29 септември 2008

Специален представител на ЕС за Грузия

Със съвместно действие 2008/760/ОВППС Съветът на ЕС определя Pierre Morel за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за кризата в Грузия и определя неговия мандат.

Делегации на ЕП в България

Две делегации на Европейския парламент – съответно от комисията по регионално развитие и комисията по бюджетен контрол, посещават България в периода 28 октомври – 2 септември 2008 г.

Темите са регионално развитие и системи за управление и наблюдение на европейските фондове в Република България.

На 7 октомври комисията по бюджетен контрол ще гледа доклада относно предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF) с докладчик Ingeborg Grassle, известна с позицията си за корупцията в България и Румъния.