Daily Archives: 30 септември 2008

ЕК прие многогодишната стратегия за финансиране на Западните Балкани и Турция

Европейската комисия завърши процеса на стратегическо планиране за предоставяне на финансова помощ за Западните Балкани (Хърватска, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово) и Турция за периода 2008 – 2010 г.

Общият размер на финансовата помощ е 4,47 млрд. евро. Многогодишните индикативни планове за отделните държави са достъпни тук.