Daily Archives: 7 октомври 2008

Спор относно мерките срещу световната финансова криза

Президентът на Франция Никола Саркози в писмо отправя послание до участниците в Съвета на ЕС във формата Ecofin. Писмото препоръчва обща стратегия на Европейския съюз за справяне с финансовата криза, и по-конкретно:

– обща диагноза и съгласие относно мерките в рамките на икономическата политика, които най-вероятно ще насърчат бързо възстановяване на растежа и ограничаване на инфлацията;
– предложения за начините за преодоляване на установените проблеми чрез подобряване на прозрачността и отчетността във финансовия сектор, отчитане на реалното представяне при определяне на възнаграждението на директорите [във финансови институции], както и механизми за игбягване на излишното поемане на риск във финансовия сектор;
– средства за укрепване на европейската система за надзор [на финансовия сектор].

Никола Саркози нарича ситуацията „спешна“, крайно нетипичен израз.

Подобно е и посланието на държавите-членки на ЕС, които участват в Г8 (още известни като Г4).

В понеделник правителствата на държавите членки разпространиха обръщение, в което се казва, че ще предприемат „всички необходими мерки за осигуряване на стабилността на финансовата система“.

В същото време правителството на Германия в нарочна декларация твърди, че спестяванията на германските граждани не са подложени на риск. Financial Times публикува интерактивна графика на държавите от ЕС, които са предприели мерки за гарантиране на всички банкови депозити.

Според Euractiv министрите от еврозоната в понеделник са постигнали споразумение за спасяване на всички големи европейски банки, но детайли не са известни.

Wolfgang Münchau от Eurointelligence критикува досегашния несистемен подход за спасяване – „bail out“, на банки особено в Германия, защото според него това намалява възможността за последващи интервенции на правителствата на финансовия пазар.
Екипът на CEPS пише отворено писмо, в което централно място заема предложението за обща рекапитализация на банковия сектор в ЕС.

Подобни са и предложенията на Avinash Persaud от Intelligence Capital.