Daily Archives: 9 октомври 2008

Мнение относно състава на ЕК до влизане в сила на Договора от Лисабон

Д-р Azelio Fulmini – експерт по европейска интеграция, смята, че не е възможно провеждането на референдум в Ирландия до юни 2009 г., когато са изборите за Европейски парламент, което означава, че за него ще се приложи Договора от Ница.

Според Fulmini трябва да се направи усилие от държавите членки, за да може следващата Европейска комисия да се номинира по Договора от Лисабон (т.е. договорът да е влязъл в сила).

В противен случай той предлага като компромисен вариант състав 26 комисари, като една държава членка ще бъде „възмездена“ с поста върховен представител по външната политика и политиката за сигурност (пост, заеман досега от Хавиер Солана). Fulmini предлага още върховния представител да участва в заседанията на ЕК без право на глас като временно решение до влизането в сила на някаква ревизия на учредителните договори.

Експертът счита, че Договорът от лисабон може да се сведе до документ от 10тина страници, който „ясно постановява основните принципи, свободи и права, предоставените правомощия, правилата за упражняване на тези правомощия, техните ограничения, срокове, предмет, перспективи и ценности“.

Всъщност Fulmini посочва много точно предстоящия конфликт относно правилата за определяне на състава на ЕК в случай, че Договорът от Лисабон не е влязъл в сила до 31 октомври 2009 г. Струва ми се, че консултациите по този въпрос следва да започнат непосредствено след доклада на ирландското правителство на Европейския съвет на 15 октомври 2008 г.

Предложение за общи правила за потребителска продажба

Европейската комисия предлага директива относно правата на потребителите. Директивата се отнася за договорите за продажби на стоки и услуги от търговци на потребители.

По-конкретно предложенията включват:
Преддоговорна информация
С директивата търговецът е задължен да предостави на потребителя ясен набор от данни при всички потребителски договори, така че потребителят да може да направи своя информиран избор, например за основните характеристики на продукта, адреса и самоличността на търговеца, цената с таксите, всичките допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенските разходи.

Правила за доставката и прехвърлянето на риска върху потребителя
Търговецът е длъжен да достави на потребителя стоката в срок от най-много 30 календарни дни, считано от подписването на договора. Търговецът поема рисковете и разходите при увреждане или загуба на стоката до момента, в който потребителят я получи. За забавяне или неосъществяване на доставка потребителят ще има правото, което е ново за повечето държави, на връщане на парите възможно най-бързо и не по-късно от 7 дни от датата на доставката.

Периоди за размисъл за продажби от разстояние
Установяване на равнището на ЕС на период за размисъл от 14 календарни дни, в рамките на който потребителят може да промени мнението си. Въвеждане на лесен за използване стандартен формуляр за отказ.

Поправки, замяна, гаранции
Създаване на по-голяма сигурност за наличието на един и същ стандартен набор от средства на разположение на всички потребители, които са закупили дефектен продукт (т.е. поправка или замяна на първо време, последвано от намаляване на цената или връщане на парите).

Неравноправни клаузи в договорите
Нов черен списък на неравноправните клаузи в договорите, които са забранени във всички случаи на цялата територия на ЕС, и общностен сив списък с клаузите в договорите, които се считат за неравноправни, освен ако търговецът не докаже противното.