Daily Archives: 11 октомври 2008

Кампанията “Свобода, а не страх” в контекста на противоправното боравене със СРС от Държавна агенция “Национална сигурност”

Едва ли има по-подходящ момент от този за европейския ден за протест срещу тоталното наблюдение от страна на правителствата и бизнеса „Свобода, а не страх“. И макар че не споделям всички искания на организаторите, няма как да не отбележа флагрантното нарушаване на принципите на Европейския съюз както са определени в чл. 6, пара. 1 ДЕС.

Припомням, че възможността за нарушаване на човешки права чрез незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства е обект на специално изследване в доклада на ЕК по механизма за проверка и сътрудничество и техническия анекс към доклада (in concreto виж индикативен показател 2: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на наказателно-процесуалния кодекс и административния процесуален кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза).

Отделна тема е изпълнението на съдебното решение на ЕСПЧ по делото Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria.