Daily Archives: 13 октомври 2008

Декларация на държавите от еврозоната за координирана реакция срещу финансовата криза

Държавните и правителствени ръководители на държавите членки от еврозоната приеха в неделя декларация относно общ план за действие. В декларацията се посочват конкретните мерки за координирана реакция срещу финансовата криза в еврозоната:

– осигуряване на подходящи условия за подобряване на ликвидността на финансовите институции;
– улесняване на финансирането на банките;
– предоставяне на допълнителни капиталови ресурси на финансовите институции, за да продължат да предоставят подходящо финансиране на икономиката [на еврозоната];
– ефективна рекапитализация на затруднените банки;
– осигуряване на достатъчна гъвкавост при изпълнение счетоводните правила с оглед на изключителните обстоятелства на пазара;
– укрепване на процедурите за сътрудничество между европейските държави.