Daily Archives: 20 октомври 2008

Уеб-сайт за висшето образование в Европейския съюз

Европейската комисия представя нов уеб-сайт за възможностите за висше образование в Европейския съюз: http://www.study-in-europe.org/

Сайтът съдържа информация за курсовете и програмите, предлагани от европейските висши училища, разходите и таксите за обучение, стипендии, както и обща информация за висшето образование в ЕС.

EU-27 Watch – доклад за текущите дебати в ЕС

Публикуван е докладът по проекта EU-27 Watch, който обобщава текущите дебати в държавите членки по теми, важни за развитието на Европейския съюз, като Договора от Лисабон, френското председателство на ЕС и равносметката след 10 години от въвеждане на еврото.

Проектът се координира от Institute for European Politics, Berlin.

Българският принос е дело на екип на Българската асоциация за изследвания на Европейската общност.

Барозу и Саркози призовават за постоянно председателство на Съвета

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и президентът на Франция – държавата, която председателства текущо Съвета, призовават за постоянно председателство на Съвета на ЕС, което да замести сегашната система на ротация.

Призивът е странен ако някой вярва във влизането в сила на Договора от Лисабон в сегашния му вид, защото в чл. 16, пара. 9 ДЕС в редакцията след Договора от Лисабон се казва:

„Председателството на съставите на Съвета, с изключение на този по външни работи, се поема от представителите на държавите-членки в Съвета според равноправна ротационна система при условията, определени съгласно член 236 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

EU Observer са се объркали, като са написали, че Договора от Лисабон въвежда постоянен председател на Съвета. Това не е вярно. Постоянно председателство се предвижда за Европейския съвет – орган с друг състав и други правомощия.

Вероятно призивът на Саркози и Барозо предвещава ревизия на Договора от Лисабон.