Daily Archives: 23 октомври 2008

Речта на Никола Саркози пред Европейския парламент

Необходимо уточнение относно речта на Никола Саркози пред Европейския парламент – оказва се, че идеята на Саркози е не само да се премахне шестмесечната ротация на председателството.

В допълнение, Саркози предлага формат „Еврогрупа“ в състав държавни и правителствени ръководители от еврозоната, който заедно с ЕЦБ да дискутира икономическата политика на еврозоната.

Това второ предложение Саркози прави в почти повелителен тон. Както правилно отбелязва Jean Quatremer, институционализацията на подобен формат е трудно осъществима поради позицията на Германия относно независимостта на ЕЦБ и принципното мнение на Европейската комисия, че подобен формат би довел по-скоро до ново разделение в Европейския съюз.

Речта заслужава да бъде изслушана.