Daily Archives: 24 октомври 2008

Седма среща на върха ASEM

На 24 и 25 октомври 2008 г. се провежда седмата поредна среща на държавни и правителствени ръководители от 43 европейски и азиатски държави във формата ASEM.

Срещите на върха ASEM включват заседания на ресорни министри, представители на парламентите, бизнеса, неправителствения сектор и т.н. Целта е подобряване на сътрудничеството между държавите от Европа и Азия по всички важни политически въпроси.

Освен дискусиите за световната финансова криза, на форума се очаква да бъде приета декларация относно устойчивото развитие, включваща постигане на целите на хилядолетието за развитие на ООН, енергийната сигурност, промените в климата и социалното сближаване.

Декларация за сътрудничеството при комуникацията с гражданите

Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия подписаха политическа декларация, чиято цел е насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки и институциите на ЕС в областта на комуникацията с гражданите относно Европа.

Съгласно целите на политическата декларация на гражданите следва да се осигурява, на разбираем за тях език, адекватна и обективна информация по въпросите и политиките на ЕС, която е съобразена с техните очаквания. Предвижда се определянето на общи приоритети на комуникацията относно ЕС.

Европейската комисия ще докладва за прилагането на споразумението в края на всяка година.

Искрено се надявам, че тази декларация ще доведе до по-ясна и координирана комуникация на общностните политики. Повече за значението на комуникацията в контекста на въпроса за легитимността на Европейския съюз виж в сборника Political Theory and the European Union: Legitimacy, Constitutional Choice and Citizenship, както и по-прагматичния поглед на Karp et al: To Know It Is To Love It? Satisfaction with Democracy in the European Union; заслужава си и приноса на Follesdal and Hix: Why There Is a Democratic Deficit in the EU: a Response to Majone and Moravcsik.