Daily Archives: 3 ноември 2008

Прогноза за икономическото развитие на ЕС през 2009

Европейската комисия представя есенната си прогноза за икономическото развитие на икономиката на Европейския съюз през 2009 г.

Очаква се някои европейски икономики да навлязат в рецесия. Общата инфлация на еврозоната ще намалее, очаква се намаление и в държавите извън нея. Общата безработица ще нарасне с около 1%.

За България се очаква ръстът на БВП през 2009 г. да намалее до 4,5%. Според ЕК потреблението и инвестициите чувствително ще намалеят. Безработицата ще падне под 6% за 2009 г. Очаква се инфлацията да падне под 8% в случай, че не се появят нови пикове на цените на основните суровини и горива.

Референдум за еврото в Дания

Датският министър председател Андерс Фог Расмусен обяви, че ще свика през 2011 г. референдум за включване на Дания в еврозоната.

Расмусен казва: „финансовата криза показа, че оставането извън еврозоната има ясна цена„.

Къде сме ние?

Според Докладите за сближаване на ЕЦБ и на ЕК България не изпълнява условията за приемане на еврото защото:

  • България не изпълнява критерия за ценова стабилност;
  • България не участва в механизма за обменните курсове (МОК ІІ, ERM II).

Споразумението между Министерския съвет на Република България и Българската народна банка за въвеждане на еврото в Република България предвиждаше през втората половина на 2009 г. или на 1 януари 2010 г. България да се присъедини към еврозоната.

Не само, че не сме се присъединили към еврозоната, а още не сме влезли в МОК II.

Основната причина е високата инфлация. Според някои експерти това означава приемане на еврото през 2013-2014 г. Разбира се, тези срокове са условни. Може да се окаже, че 2015-2016 е по-реалистичен срок.

Остава един допълнителен въпрос. Наистина ли е толкова добре България да се присъедини към еврозоната? Zsolt Darvas и György Szapáry в монографията си Euro Area Enlargement and Euro Adoption Strategies твърдят, че не трябва да се прибързва с приемането на еврото в държави с недостатъчно реформирани и синхронизирани с еврозоната икономики (каквато е българската).