Daily Archives: 4 ноември 2008

Европейска стратегия за основните суровини

Европейската комисия предлага обща европейска стратегия за основните суровини за производство. Предлага се на ниво ЕС да се определи списък от такива суровини и стратегията спрямо тях да се основава на три стълба:
1. Достъп до суровини на световните пазари при равнопоставени условия;
2. Обща рамка за насърчаване на устойчивотпо снабдяване със суровини от самия Европейски съюз;
3. Увеличаване на ефективността на [използване на] ресурсите и насърчаване на рециклирането.