Daily Archives: 5 ноември 2008

Доклади на ЕП за еврофондовете в България

В резултат на посещението на делегацията на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент е изготвен доклад с основните факти и изводите на делегацията относно използването на финансови средства на Общността у нас.

Основният проблем според доклада са обществените поръчки. Посочва се „голям риск от корупция и конфликт на интереси“. Следващият важен проблем е липсата на административен капацитет в държавните органи, имащи правомощия по управление и отчитане на фондовете от ЕС.

Насърчава се провеждането на структурни реформи и реформа на съдебната система. Подчертава се, че връщането на акредитацията на агенциите по PHARE може да стане само при доказано наличие на стабилни структури за финансово управление.

Доклад представя и Комисията по регионално развитие. Там се акцентира основно върху липсата на административен капацитет.

В същото време медиите съобщават, че Европейската комисия ще изпрати в България мисия в началото на декември с цел междинна проверка по Механизма за сътрудничество и проверка. Тази мисия със сигурност ще адресира и доклада на Комисията по бюджетен контрол.

Анализ: външната политика на Барак Обама

Барак Обама е новият американски президент. George Friedman от Stratfor анализира външнополитическите приоритети на следващия президент. Според анализа партньорството с Европа е най-важното предизвикателство за Барак Обама.

Повече за възгледите на Обама – в неговата статия за Foreign Policy.

На неформалното заседание на Съвета – приоритетите в отношенията ЕС – САЩ:

  • Подобряване на ефективността на международните институции за управление на кризи и включване на основните развиващи се държави;
  • Ситуацията в Близкия изток – мирния процес, Ирак, отношенията със Сирия, Ливан и особено с Иран;
  • Ситуацията в Афганистан, където ЕС и САЩ работят заедно за мира и възстановяването на страната;
  • Отношенията с Русия и интереса от общ, интегриран подход, основан на диалог и спазване на международното право.