Daily Archives: 7 ноември 2008

Нова директива за прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени потребители

Директива 2008/92/ЕО относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители отменя Директива 90/377/ЕИО със същия предмет.

Разширява се обхвата на категориите потребители, като се предвижда да има най-малко трима потребители в дадена категория на потребление, за да бъде публикувана дадена цена.

При аномалии Евростат получава правомощие да изисква от националните органи да ѝ
позволят да провери съответните неагрегирани данни, както и методите за изчисляване или оценяване, чрез които са получени агрегираните данни.

Ще бъде продължен срокът на действие на програма САПАРД

Според „Дневник“ комисарят по земеделие – Мариан Фишер Бьол, е изпратила писмо на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов, с което го уведомява, че е предложила удължаване на срока на предприсъединителната програма САПАРД с една година.

Решението ще се вземе от ЕК с участието на комитет за управление в рамките на процедурите по комитология (виж чл. 29 на Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния).

По повод твърдението на Константин Паликарски в медиите: „Брюксел одобри мерките за контрол, които въведохме“ ми е трудно да направя оценка, защото на практика ЕК дава възможност да продължи процеса на одобряване на плащанията, но това ще става in concreto.