Daily Archives: 9 ноември 2008

Заключения от неофициалната среща на върха за финансовата криза

На 7 ноември се проведе неофициална среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки по повод на продължаващата финансова и икономическа криза. В заключенията от срещата се определят принципите, които ЕС ще предложи на срещата на Г-20 на 15 ноември:

  • Пропорционално и адекватно регулиране или поне надзор над всички финансови институции;
  • Прилагане на принципите на отговорност и прозрачност при изграждане на новата световна финансова система;
  • Измерване на рисковете с цел предотвратяване на кризите;
  • Централна роля на Международния валутен фонд (МВФ) в по-ефективната световна финансова архитектура.

Предлагат се и пет конкретни мерки, които според държавите-членки могат да се приложат в целия свят още от 15 ноември.