Daily Archives: 11 ноември 2008

Законодателна и работна програма на ЕК за 2009 г.

Европейската комисия представя работната и законодателната си програма за 2009 г.

Приоритетите са:

  • Растеж и заетост – предложения за изменение на финансовите регулации и счетоводството, реформа на вътрешния пазар, интеграция на младежите на трудовия пазар;
  • Промени в климата и устойчива Европа – приемането на мерките от пакета климат и енергетика преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г., мерки за енергийна ефективност, запаси, подобряване и диверсификация на енергийните източници извън ЕС, въвеждане на резултатите от „здравния преглед“ на ОСП;
  • Европа близо до гражданите – демографски въпроси, обща имиграционна политика, стартиране на работата на Европейската миграционна мрежа, подобряване на взаимното признаване на съдебни решения, процесуални права, наследяване и завещаване;
  • Европа като световен партньор – решителна фаза на разширяването по отношение на Хърватска, развитие на Барселонския процес и политиката на добросъседство, ефективно партньорство с администрацията на САЩ, приключване на кръга преговори от Доха по СТО, „циментиране“ на взаимоотношенията с развиващите се държави по постигане на целите на хилядолетието за развитие.

Системата DORIE – документален архив на Европейската комисия

Базата данни DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) представлява документален архив, събиран през годините от Европейската комисия за вътрешна употреба.

Архивът съдържа актове на институциите, протоколи от заседанията на европейските институции и органи, комюникета и публикации в пресата, речи на европейски лидери, както и някои вътрешни бележки на Комисията.

Системата все още е в процес на изграждане.

ЕС ще продължи преговорите за споразумение с Русия въпреки Литва

Съветът на ЕС реши да бъдат подновени суспендираните преговори за ново общо споразумение за сътрудничество с Русия. Това решение се позовава на мандата за преговори, приет с единодушие.

Именно този мандат позволява на Съвета на ЕС да вземе това процедурно решение въпреки несъгласието на Литва. Впрочем тук Литва е последователна – тя имаше сериозни резерви към самото започване на преговорите.

От процесуална гледна точка няма нарушение. Що се отнася до целесъобразността обаче, нещата не стоят точно така. Да, Общността може да преговаря с Русия въз основа на получения мандат. Но не, не може да сключи споразумението без изричното съгласие на всички държави членки. Това означава, че в някакъв момент Литва ще трябва да бъде убедена, че новото споразумение отговаря на всички въпроси, поставени от представителите на тази държава – член на ЕС.

Изразеното недоволство от по-малки държави членки като Естония и Словакия по повод на игнорирането на позицията на Литва е показателно. Те с основание изразяват притеснение, че този ход на френското председателство може допълнително да разедини, вместо да обедини, позицията на ЕС спрямо Русия.

Поне три държави – Литва, Полша и Финландия, ще се противопоставят на съществени отстъпки от страна на ЕС в процеса на водене на преговорите. Заслужава си да припомня, че едно от сериозните възражения на Литва през пролетта на 2008 г. беше политиката на Русия спрямо Грузия и Молдова. Само няколко месеца по-късно Русия чрез военна операция извърши на практика своеобразна анексия на Абхазия и Южна Осетия.

Като академична рамка на въпроса си заслужават изследванията на Michael Emerson, Fabrizio Tassinari и Marius Vahl: A New Agreement between the EU and Russia: Why, what and when?; Sami Andoura и Marius Vahl: A New Agreement Between Russia And The European Union; Mark Leonard и Nicu Popescu: A Power Audit of EU-Russia Relations; James Hughes: EU relations with Russia: partnership or asymmetric interdependency?