Daily Archives: 17 ноември 2008

Резултати от срещата на Г-20 във Вашингтон за финансовата криза

В декларацията от срещата на върха Г-20 във Вашингтон в събота се анализират причините за възникване на финансовата криза („участниците на пазара търсеха високи печалби без адекватна оценка на рисковете и не полагаха дължимата грижа [due diligence]“.

Набелязани са незабавните стъпки по противодействие на финансовата криза:

• Продължаване на усилията за стабилизиране на финансовата система;
• Отчитане на важността на подкрепата, оказвана от паричната политика;
• Използване на фискални [бюджетни] мерки с бърз ефект за стимулиране на местното търсене, при поддържане на рамка за фискална устойчивост;
• Помощ за възникващи и развиващи се икономики за достъп до финансиране, включително чрез предоставяне на ликвидност (особено от Международния валутен фонд);
• Насърчаване на Световната банка и други международни банки за развитие да използват целия си капацитет за постигане на техните цели за развитие;
• Осигуряване на достатъчно ресурси за МВФ, Световната банка и другите международни банки за развитие.

По отношение на реформата на финансовата система се определят следните принципи:

• Подобряване на прозрачността и отчетността;
• Засилване на регулацията;
• Насърчаване на интегритета на финансовите пазари;
• Засилване на международното сътрудничество;
• Реформиране на международните финансови институции.

Декларацията има доста компромисен тон и е далеч от по-амбициозните цели на ЕС в тази област, опредлени на срещата на върха на 7 ноември (особено по отношение на регулацията на финансовите пазари).