Daily Archives: 18 ноември 2008

Статистика за миграцията в ЕС

Евростат публикува ново изследване за миграцията в Европейския съюз – тема на широк дебат и на общностно, и на национално ниво.

Основните приемащи имигранти държави са Испания, Германия и Великобритания. Имиграцията бележи голям ръст в Испания и Ирландия, и спад в Германия, Австрия и Холандия.

Най-много имигранти в самия ЕС идват от Полша и Румъния, а извън съюза – от Мароко. Малко повече от половината имигранти са от държави извън ЕС. България е на седмо място по брой на имигрантите към други държави от ЕС, с по-висок от средния брой имигранти на 1000 души.

Българските граждани имигрират най-вече към Гърция.

Разбира се, това са данни за официалната имиграция и не включват голяма част от временно пребиваващите или незаконно пребиваващи имигранти.