Daily Archives: 9 декември 2008

Онлайн програма за обучение на потребителите в България

Комисарят Меглена Кунева представи образователната онлайн програма за обучение на потребителите „DOLCETA“ – www.dolceta.eu.

Програмата обяснява в рамките на три нива, от начинаещи до по-напреднали, с какви права разполагат потребителите по най-различни въпроси, като се започне от договори за продажби и гаранции, до разрешаване на спорове и уреждането на кредитен заем.

Програмите са предназначени за ползване от обучаващи и преподаватели на възрастни, в училищата, както и за обучение или справочно средство от организации за защита на потребителите, правителствени агенции, от неправителствени организации или обществени образователни програми.

План за действие относно наркотиците

Съветът на ЕС е приел План за действие относно наркотиците 2009-2012. Планът има две основни цели – намаляване на търсенето на наркотици и намаляване на предлагането на наркотични вещества.

Счита се, че в ЕС 70 милиона души са употребявали поне веднъж канабис, 12 милиона – кокаин, 9,5 милиона – екстази и 11 милиона – амфетамини.

Компромис за директивата за възобновяема енергия

EurActiv съобщава, че Европейският парламент и Съвета на ЕС са постигнали компромис по предложението на Европейската комисия за възобновяемите енергийни източници и намаляване на емисиите от парникови газове.

Предложението на ЕК предвижда 20% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото енергийно потребление до 2020 г., за България целта остава 16% ВЕИ до 2020 г.

Постигнатият компромис ще позволи много по-голяма сигурност на инвестициите във ВЕИ в Европейския съюз.