Daily Archives: 15 декември 2008

Единна класификация на земеделските стопанства

Регламент (ЕО) № 1242/2008 за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства въвежда единна класификация на земеделските стопанства в Европейския съюз съобразно техния тип по технико-икономическа насоченост и икономически размер.

Земеделските стопанства се класифицират с оглед на стандартните производствени обеми, установени по продукти.

Спешният номер 112 вече работи

Европейската комисия потвърждава, че достъпът до единния европейски телефонен номер за спешна помощ е вече осигурен напълно в България.

Чрез експертна мисия Европейската комисия се увери, че в България вече е напълно осигурен достъпът до номер 112, както и че може да се предостави информация за местоположението на обаждащото се лице (което дава възможност на службите за спешна помощ да определят къде се намират хората, обаждащи се на телефон 112).

Очаква се в началото на 2009 г. ЕК да закрие процедурата за установяване на  нарушение срещу България, която започна през април 2009 г.