Daily Archives: 17 декември 2008

ИСК предлага проактивен подход в правото

Икономическия и социален комитет (ИСК) на Европейския съюз в свое становище предлага промяна на парадигмата в подготовката и приемането на общностното право.

Проактивният подход според ИСК предполага фокус върху това как законът ще се използва и прилага в ежедневието и как се възприема от общността, която регулира. Целта е ex ante да се максимизират възможностите и да се минимизират проблемите и рисковете.

ИСК акцентира върху участието (а не само консултирането) на всички заинтересовани лица в законодателния процес, насърчаване на свободата на договаряне и саморегулацията – където е възможна.

Мерки за отклонение по делото „Балтов”

Софийският апелативен съд е разгледал мерките за неотклонение по делото за убийството на Стоян Балтов. Прокуратурата е представила нова експертиза, според която по главата на Стоян Балтов има следи от обувките на Александър Данаилов. Освен това обвинението се е позовало и на разпита на свидетеля Мирослав Станчев, който е видял Данаилов да нанася удари по жертвата.

Поради това САС е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на Александър Данаилов. Според заключенията на съдебно-медицинската експертиза Балтов е починал вследствие на 11 удара в областта на главата. Адвокатите на обвиняемите твърдят, че не може да се докаже, че ударите, причинили смъртта, са нанесени конкретно от тях.

Припомням, че повдигнатото обвинение е за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда (чл. 124 НК). Текущата дискусия за правилността на квалификацията на извършеното деяние тук.